تست تکانشگری بارت که یکی از ویژگی‌های مثبت آن دارا بودن روایی، اعتبار و هنجاریابی ایرانی است.

 

دانلود فایل تست تکانشگری بارت

دانلود فایل شیوه ارزیابی و تفسیر تست تکانشگری بارت

 

توجه:‌به هیچ وجه قبل از انجام تست، فایل شیوه ارزیابی را مشاهده نکنید چرا که پاسخ شما دچار سوگیری و خطا خواهد شد.

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید