۲۹ مرداد

کلمات قدیمی، افکار جدید

احساس می‌کنم مدت زیادی است بیشتر می‌گویم که به کلمه‌ها توجه می‌کنم اما کمتر این کار را می‌کنم. یعنی مثلا چند سال قبل درباره مفهوم دل‌تنگی چیزی نوشته‌ام یا چیزی را پذیرفته‌ام و هنوز که هنوز است به همان فکر می‌کنم و همان را باور دارم حتی اگر در ظاهر ادای توجه به کلمات را…