۶ شهریور

درد من برای غیر من

ممکن بود که ما الان با یک گونی بزرگ سفید، نارنجی یا آبی، مشغول زباله‌گردی باشیم. فارغ از هرگونه تلاش و کوشش، اگر کسی نقش شانس برای اینکه برای اینکه ما در چنان وضعیتی نیستیم را انکار کرد، احتمالا با عقلانیت بیگانه است. حالا این‌ها به کنار. ما الان که هر کداممان مشغول چیزی هستیم،…

۲۷ بهمن

آسودگی ما عدم ماست؟

ماقبل مقدمه: اینکه ما چه بر سر واژه‌ها آورده‌ایم بحثی مفصل است؛ که امروز وقتی می‌خواهیم از یک واژه بنویسیم، باید مدام حواسمان باشد که نکند این واژه را فلان حزب سیاسی با بهمان مفهوم مصادره کرده باشد یا اینکه این واژه بار ارزشی دارد یا ندارد؛ شاهد هم از غیب رسید. همین یک کلمه…

۱۳ بهمن

رنج؛ مصطلح غیردقیق

زندگی بشر آمیختگی دائمی با رنج دارد. به‌نظر این عبارت بیش‌ از اینکه صحیح باشد، دراماتیک است؛ یعنی این مفهوم را اغلب، زمان‌هایی می‌شنویم که با انتخاب‌های اشتباه یا کم‌کاری‌ها، نتیجه رنج‌آوری هم حاصل شده باشد و بعد همه چیز به گردن عدم امکان انکار رنج در جهان می‌افتد. اینکه رنجی به‌صورت ناخواسته پیش بیاید،…